Prop. 36 S (2021–2022)

Ny saldering av statsbudsjettet 2021

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget