Prop. 37 S (2020–2021)

Samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020

Prop. S gjelder samtykke til inngåelse av rammeavtale om fiskerier mellom Norge og Storbritannia av 30. september 2020. Avtalen regulerer deler av samarbeidet mellom Norge og Storbritannia etter at Storbritannia ikke lenger er omfattet av fiskeriavtalen mellom Norge og EU. Den legger til rette for at partene kan avtale gjensidig adgang til hverandres fiskerisoner og bytte av fiskekvoter. Avtalen regulerer dessuten spørsmål som lisensiering, og samarbeid om kontroll og forskning.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget