Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 39 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i utlendingsloven for å klargjøre at bestemmelsene om kontroll av reisende mv. også omfatter norske statsborgere. Forslagene har bakgrunn i Dokument 7:2 (2019–2020) Særskilt melding til Stortinget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger. Departementet tar utvalgets melding på det største alvor, og ser at det i lys av utvalgets kritikk er behov for endringer i utlendingsloven.

Forslagene er en presisering av gjeldende rett, og innebærer ikke materielle endringer. Forslagene har derfor ikke vært på høring, da det anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3.

Til toppen
Til dokumentets forside