Prop. 39 L (2019–2020)

Endringer i utlendingsloven (opplysninger om reisende)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i utlendingsloven som klargjør at bestemmelsene om kontroll av reisende mv. også omfatter norske statsborgere.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget