Proposisjoner til Stortinget

Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget