Forsiden

Prop. 4 L (2020–2021)

Endringer i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens innhold

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i denne proposisjonen å forlenge midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Gjeldende lov oppheves 1. november 2020. Departementet foreslår at loven oppheves 1. juni 2021.