Prop. 41 L (2015–2016)

Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.)

Lovendringen gjør ansatt rektor til hovedmodell for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler, og gir samtidig styrene mulighet til å endre ledelsesmodell med alminnelig flertall. Videre er det justeringer av regelverket knyttet til prosedyre for utpeking av styreleder, endring av styresammensetning og fastsettelse av styrenes godtgjørelser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget