Prop. 46 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget