Prop. 49 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2020 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget