Prop. 50 L (2016–2017)

Endringar i yrkestransportlova (gebyr for løyveeksamen og utferding av kompetansebevis)

Proposisjonen inneholder bestemmelser som gir departementet hjemmel til i forskrift å kreve gebyr fra kandidater som skal ta eksamen for løyve for gods- og persontransport, samt gebyr for utstedelse av kompetansebevis ved bestått eksamen.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget