Prop. 59 L (2017–2018)

Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)

Proposisjonen inneholder forslag til en generell hjemmel for behandling av personopplysninger i utlendingsforvaltningen. Forslaget har bakgrunn i ny personvernforordning i EU.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget