Prop. 66 S (2017–2018)

Investeringar i Forsvaret og andre saker

Regjeringa ber i proposisjonen om Stortinget si godkjenning til å starte opp åtte nye investeringsprosjekt, fem nye materiellprosjekt, og tre nye eigedoms-, byggje- og anleggsprosjekt. Proposisjonen inneheld òg andre saker som oppmodingsvedtak og informasjonssaker.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget