Prop. 78 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

I proposisjonen fremmer Arbeids- og sosialdepartementet forslag om bevilgning for utbetaling av kompensasjon etter Stortingets beslutning, jf. Innst. S. nr. 137 (2003–2004) om at pionerdykkerne skulle tilkjennes en kollektiv og individuell oppreisning og kompensasjon for sitt banebrytende arbeid i Nordsjøen. Forslaget har sin bakgrunn i at pionerdykkernemnda høsten 2014 og i januar 2015 har behandlet og fattet vedtak i 39 nye søknader fra tidligere pionerdykkere.