Prop. 78 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (kompensasjon til tidligere nordsjødykkere)

Forslag om bevilgning til kompensasjon til tidligere nordsjødykkere etter Stortingets beslutning jf. Innst.S nr. 37 (2003-2004)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget