Prop. 79 L (2016–2017)

Endringar i opplæringslova (oppstart av grunnskoleopplæring og rett til vidaregåande opplæring)

Lovproposisjonen inneholder forslag om endring av reglene for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge. Forslaget innebærer at barn skal få opplæring så raskt som mulig, og senest innen én måned. I proposisjonen foreslås også to endringer i retten til videregående opplæring som har sin bakgrunn i Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Det ene forslaget går ut på å innføre en rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet og ikke får den godkjent som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Det andre forslaget går ut på å utvide ungdomsretten til videregående opplæring slik at det i tid blir en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget