Proposisjoner til Stortinget

Prop. 82 L (2019–2020)

Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

Proposisjonen inneholder forslag om endringer i produktkontrolloven. Formålet med endringene er å styrke reaksjonshjemlene til tilsynsmyndighetene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget