Prop. 85 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 249/2018 av 5. desember 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/849 om tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme mv. (fjerde hvitvaskingsdirektiv) og forordning (EU) 2016/1675 om identifisering av tredjestater med høy risiko og strategiske mangler

Det bes om Stortingets samtykk til innlemmelse i EØS-avtalen av regelverk mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget