Prop. 95 L (2016–2017)

Endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon)

Proposisjonen omhandler forslag som gir Olje- og energidepartementet kompetanse til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift, samtidig som loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for fastsettelse og senere endringer av kvotene i forskrift.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget