Proposisjoner til Stortinget

Prop. 95 S (2020–2021)

Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder

Proposisjonen omhandler utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder. I fase 2 prioriteres gjennomføringen av prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. I tillegg foreslås midler til tiltak for bl.a. kollektivtrafikk, sykkel og gange. Pakken er planlagt finansiert med bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget