Prosjekt for vurdering av den videre oppfølging av bedriftshelsetjenesten

Rapport 1. september 2007.

Rapporten har tre hoveddeler. Den første omhandler bedriftshelsetjenestens roller, ansvar og oppgaver. Den neste hoveddelen inneholder vurdering og forslag til utvidelse av forskrift om hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (bransjeforskriften), og den siste delen drøfter hensiktsmessigheten av, og muligheten for, å innføre kvalitetskrav eller godkjenningsordning rettet mot bedriftshelsetjenesten.