Rom for omsorg

Behov for utbygging og fornyelse av landets sykehjem og omsorgsboliger

Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns omsorgsplasser fremover.

Rapporten "Rom for omsorg" presenterer viktig funn på området, og konkluderer med at det kan være behov for om lag 22000 flere plasser frem mot 2030.

Les hele rapporten "Rom for omsorg"