Notat om begrepet «heldøgns helse- og omsorgstjenester»

Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns tjenestetilbud i årene framover. I tilknytning til dette arbeidet har KS og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et felles notat om bruken av begrepet "heldøgns helse- og omsorgstjenester" i statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning.

I notatet knyttes «heldøgns»-begrepet til tjenestetilbudet uavhengig av om tjenestemottakeren bor i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. Deretter vurderes boligbehovet for seg, og eventuelle krav til boligens egnethet og utforming som arena for omfattende tjenesteyting.

Les "Heldøgns" - notat om bruken av begrepet «heldøgns helse- og omsorgstjenester» i statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning (pdf)

Dette notatet bør leses i sammen med rapporten "Rom for omsorg" fordi begge dokumentene er en del av regjeringens plansamarbeid med KS.