Notat om begrepet «heldøgns helse- og omsorgstjenester»

Regjeringen og KS har inngått et løpende plansamarbeid for å få bedre oversikt over behovet for utbygging av heldøgns tjenestetilbud i årene framover. I tilknytning til dette arbeidet har KS og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet et felles notat om bruken av begrepet "heldøgns helse- og omsorgstjenester" i statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning.

I notatet knyttes «heldøgns»-begrepet til tjenestetilbudet uavhengig av om tjenestemottakeren bor i sykehjem, omsorgsbolig eller eget hjem. Deretter vurderes boligbehovet for seg, og eventuelle krav til boligens egnethet og utforming som arena for omfattende tjenesteyting.

Les "Heldøgns" - notat om bruken av begrepet «heldøgns helse- og omsorgstjenester» i statistikk, forskning og tilskuddsforvaltning (pdf)

Dette notatet bør leses i sammen med rapporten "Rom for omsorg" fordi begge dokumentene er en del av regjeringens plansamarbeid med KS.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.