Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning – oppdatert versjon med merknader

Det er fastsatt endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Endringene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2011-2012. Departementet har gått gjennom alle tidligere kommentarer til opptaksforskriften og oppdatert disse der hvor det har vært nødvendig. Oppdatert opptaksforskrift følger som vedlegg til rundskrivet.


Last ned rundskrivet og oppdatert opptaksforskrift ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-15-10 (PDF-fil)

Vedlegg: Forskrift om opptak til høyere utdanning, oppdatert pr. 30.11.2010 (PDF-fil)


Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.