Høring – forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Kunnskapsdepartementet har 5. juli sendt på høring forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Endringene omfatter blant annet noen nyopprettede studier med spesielle opptakskrav, bortfall av spesielle opptakskrav og enkelte tekniske justeringer. Det varsles også en gjennomgang av merknadene til opptaksforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2010

Kunnskapsdepartementet har 5. juli sendt på høring forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Endringene omfatter blant annet noen nyopprettede studier med spesielle opptakskrav, bortfall av spesielle opptakskrav og enkelte tekniske justeringer. Det varsles også en gjennomgang av merknadene til opptaksforskriften.
(05.07.2010)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 30. november 2010 Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-15-10 (lenke i høyre meny), som inneholder hele opptaksforskriften pr. 30 november 2010 samt oppdaterte kommentarer til forskriftens bestemmelser.