Rundskriv F-17-07 Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010 - endring i § 9-2 overgangsregler om rangering

Ny forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) ble fastsatt 31. januar 2007. Forskriften gjelder fra og med opptaket til studieåret 2009-2010, jf. rundskriv F-08-07.

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
NOKUT
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjoner

 

Nr.
F-17-07
Vår ref.
200604428
Dato
18.10.2007

 

Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009–2010 – endring i § 9-2 overgangsregler om rangering


Ny forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) ble fastsatt 31. januar 2007. Forskriften gjelder fra og med opptaket til studieåret 2009–2010, jf rundskriv F-08-07.

Departementet har fastsatt en overgangsordning som klargjør at søkere med vitnemål som etter gjeldende forskrift er kvalifisert for primærvitnemålskvote, kan vurderes i kvote for førstegangsvitnemål fram til og med det året de fyller 21 år.

Primærvitnemålskvoten omfatter etter dagens regelverk søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fått et vitnemål etter bestått videregående opplæring på normert tid (vanligvis 3 år). Slike søkere kan altså i ettertid supplere sin videregående opplæring ved å ta ekstrafag som de måtte mangle for å få spesiell studiekompetanse og/eller ta ekstrafag som gir fordypnings- eller realfagspoeng, og fortsatt konkurrere i primærvitnemålskvoten fram til og med opptak til studieåret 2008–2009.

I den nye opptaksforskriften som gjelder fra og med opptaket høsten 2009 erstattes primærvitnemålskvoten med en kvote for førstegangsvitnemål. Denne kvoten omfatter søkere som får førstegangsvitnemål etter bestått videregående opplæring på normal tid (vanligvis 3 år). Innenfor normal tid kan alle i Kunnskapsløftet ta opp igjen fag og/eller forbedre sine resultater i ett eller flere fag. Søkere med førstegangsvitnemål som etter fullført videregående opplæring tar nye fag, kan etter den nye forskriften ikke konkurrere i kvoten for søkere med førstegangsvitnemål med disse nye fagene.

Kunnskapsdepartementet har etter en ny vurdering sett at endringen i regelverket for opptak knyttet til kvote for førstegangsvitnemål vil kunne slå uheldig ut for noen av dem som er i ferd med å avslutte sin videregående opplæring i Reform 94. Dette gjelder bl.a. for de som avslutter ordinær videregående opplæring våren 2008 i tråd med dagens regelverk og har planlagt å ta ekstrafag skoleåret 2008–2009 med sikte på å skaffe seg et bedret konkurransegrunnlag og/eller kvalifisere seg for opptak til bestemte studier.

Departementet har bestemt at søkere med avsluttet videregående opplæring i Reform 94 som har fått et vitnemål som kvalifiserer for opptak i primærvitnemålskvoten, skal ha muligheter for å konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål også når de har opparbeidet realfagspoeng og/eller tatt tilleggsfag for å kvalifisere seg til bestemte studier høsten 2009 eller senere. Realfagspoeng vil bli tildelt etter de fastsatte bestemmelsene i § 7-8 i den nye opptaksforskriften. Dette gjelder så lenge søkeren ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret.

For ordens skyld minner vi om at bestemmelsene om fordypningspoeng ikke er videreført i den nye forskriften. Dette innebærer at ingen søkere vil få fordypningspoeng ved opptak til høyere utdanning fra og med høsten 2009.

Departementet har ut fra dette fastsatt nytt annet ledd i § 9-2 i forskrift om opptak til høyere utdanning fra studieåret 2009–2010. Hele forskriften er tilgjengelig på Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20070131-0173.html

§ 9-2. Overgangsregler om rangering

Nytt annet ledd:
(2) Kvote for førstegangsvitnemål omfatter også søkere som var omfattet av  primærvitnemålskvoten i henhold til forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høgskoler, § 7-2, første ledd. Slike søkere kan dokumentere generelle eller spesielle opptakskrav og fag som gir realfagspoeng i form av tilleggsdokumentasjon.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Inger Johanne Christiansen
seniorrådgiver

 

Kopi:
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX

-------------------------------------------------------------------------------------------

Signert versjon av rundskriv F-17-07 kan lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-17-07 Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptak til studieåret 2009-2010 - endring i § 9-2 overgangsregler om rangering. (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Forskrifter kan bli endret. Klikk på Forskrift om opptak til høyere utdanning for å se den til enhver tid ajourførte utgave av denne forskriften på Lovdata.