Felles løft for mer lesing

Norske barn og unge har lavere leselyst og dårligere leseferdigheter enn før. Det er en utvikling vi skal snu. Vi skal øke leseferdighetene til barn og unge, skape leselyst og leseglede. Vi vet at jo mer vi leser, desto bedre lesere blir vi.

Vi skal bygge en sterkere kultur for lesing.

Vi skal legge til rette for at barn og unge har god tilgang til variert litteratur.

Vi skal satse på skolebibliotekene.

Vi vil styrke litteraturformidlingen, slik at barn og unge får litteratur som motiverer og gir lyst til å lese.

Vi skal prioritere trykte lærebøker i skolen.

Og ikke minst: Vi skal styrke leseopplæringen i skolen gjennom en ny nasjonal satsing, Tid for lesing.

Vi legger fram denne strategien sammen. For hvis vi skal lykkes, kan vi ikke jobbe hver for oss. Til sammen har vi innkjøpsordninger, tilskuddsmidler, prosjektmidler og støtte- og veiledningstiltak. Vi har over 170 000 ansatte i barnehager, skoler og bibliotek som på hver sin måte og sammen kan bidra til at våre mer enn 1,2 millioner barn og unge blir glade i å lese. Strategien viser hvordan utdanningssektoren og kultursektoren bidrar til barn og unges leseferdigheter og leselyst. I tillegg har foreldre og foresatte hjemme en viktig rolle.

I arbeidet med strategien har vi fått et omfattende kunnskapsgrunnlag, både fra Utdanningsdirektoratet, Nasjonalbiblioteket og forskningsmiljøer. Vi har fått verdifulle innspill fra elever, kommuner, organisasjoner, frivillig sektor, bokbransjen og andre aktører fra utdanningssektoren og kultursektoren.

Vi som samfunn har et ansvar for å legge til rette for at barn og unge utvikler gode leseferdigheter og oppdager leseglede som varer livet ut. Perioden for leselyststrategien er fra 2024 til 2030, men arbeidet med lesing har ingen sluttdato.

Hilsen

Lubna Jaffery

Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister

Foto: Ilja C. Hendel/KUD

Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun, Kunnskapsminister

Foto: Kunnskapsdepartementet