St.meld. nr. 12 (2005-2006)

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no