St.meld. nr. 22 (2000-2001)

St.meld. nr. 22

St.meld. nr. 22

Les dokumentet

Politireform 2000 Et tryggere samfunn

Følg meldingen videre på www.stortinget.no