NOU 1999: 10

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

En bedre organisert politi- og lensmannsetat

En bedre organisert politi- og lensmannsetat

Les dokumentet