NOU 1999: 10

En bedre organisert politi- og lensmannsetat

En bedre organisert politi- og lensmannsetat

Les dokumentet