St.meld. nr. 25 (2004-2005)

Om regionalpolitikken

Om regionalpolitikken

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no