St.meld. nr. 28 (1998-99)

Mot rikare mål

Mot rikare mål

Les dokumentet

Om einskapsskolen, det likeverdige opplæringstilbodet og ein nasjonal strategi for vurdering og kvalitetsutvikling i grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Følg meldingen videre på www.stortinget.no