St.meld. nr. 38 (2006-2007)

Forsvaret og industrien – strategiske partnere

Forsvaret og industrien – strategiske partnere — Strategi for de næringspolitiske aspekter ved Forsvarets anskaffelser

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no