St.meld. nr. 39 (2004-2005)

Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2005 og fisket etter avtalane i 2003 og 2004

Til innhaldsliste

Tilråing

Fiskeri- og kystdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Fiskeri- og kystdepartementet av 10. juni 2005 om dei fiskeriavtalane Noreg har ­inngått med andre land for 2005 og fisket etter avtalane i 2003 og 2004, blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet