St.meld. nr. 41 (1999-2000)

Datatilsynets årsmelding 1999

Datatilsynets årsmelding 1999

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no