St.meld. nr. 48 (1998-99)

Om Sametingets virksomhet 1998

Om Sametingets virksomhet 1998

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no