St.meld. nr. 6 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om utlendingssaker - tilbakemeldinger til Stortinget

Om utlendingssaker - tilbakemeldinger til Stortinget

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no