St.meld. nr. 8 (1998-99)

Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001

Til innhaldsliste

Tilråing

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Sosial- og helsedepartementet av 9. oktober 1998 om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001 blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet