St.meld. nr. 8 (1998-99)

Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001

Om handlingsplan for funksjonshemma 1998-2001

Les dokumentet

Deltaking og likestilling

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no