St.meld. nr. 9 (2008-2009)

Perspektivmeldingen 2009

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 9. januar 2009 om Perspektivmeldingen 2009 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside