St.meld. nr. 9 (2008-2009)

Perspektivmeldingen 2009

Perspektivmeldingen 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no