St.meld. nr. 9 (2008-2009)

Perspektivmeldingen 2009

Perspektivmeldingen 2009

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget