St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget