St.prp. nr. 1 (2002-2003)

Svalbardbudsjettet

For budsjetterminen 2003 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget