St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget