St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Innledende del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitler: 61, 400–480 Inntektskapitler: 3061, 3400–3474 og 5630

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget