St.prp. nr. 1 (2004-2005)

Innleiande del

FOR BUDSJETTERMINEN 2005
Utgiftskapitla: 1100–1161 Inntektskapitla: 4100–4150, 5545, 5571, 5651 og 5652

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget