St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Innledende del

FOR BUDSJETTÅRET 2007
Utgiftskapitler: 600–691, 2541–2543, 2620–2690 Inntektskapitler: 3600–3690, 5701–5705

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: A-0010 B Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og Mål for inkludering

Særskilt vedlegg: A-0011 B Handlingsplan mot fattigdom

Særskilt vedlegg: A-0012 B Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2007

Følg proposisjonen på Stortinget