St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003-2004)

Forsøk innenfor samferdselsområdet

For budsjetterminen 2004 — Forsøk innenfor samferdselsområdet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget