Proposisjoner til Stortinget

St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007)

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007

For budsjettåret 2007 — Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget