St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjettåret 2007 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget