St.prp. nr. 102 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 77/2001 av 19. juni 2001 om endring av vedlegg XIII i EØS-avtalen (skipsavfallsdirektivet)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget