St.prp. nr. 14 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget