St.prp. nr. 23 (2001-2002)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2001

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget